Ord af Søren Kierkegaard :

...at man, når det i sandhed skal lykkes at føre et bestemt menneske et bestemt sted hen, først og fremmest må søge at finde ham, hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælp.

Enhver, som ikke kan det, han er selv en indbildning, når han mener at kunne hjælpe andre.

For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mere end ham,....men dog først og fremmest forstå det, han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min mer-forståelse ham slet ikke.

Vil jeg alligevel gøre min mer-forståelse gældende, så er det, fordi jeg er forfængelig og stolt. At jeg i grunden i stedet for at gavne ham, egentlig vil beundres af ham.

Al sand hjælpekunst begynder med en ydmygelse. Hjælperen må først og fremmest ydmyge sig under den, han vil hjælpe, og dermed forstå, at det at hjælpe ikke er at beherske, men det er at tjene.

Det at hjælpe er ikke at være den mest herskesyge, men den tålmodigste.

Det at hjælpe er villighed til indtil videre at finde sig i at have uret og ikke forstå, hvad den anden forstår.

 

Seneste nyt :

"Danske par kæmper for ægteskabet" stod der at læse i Nordjyske Stiftstidende d.18.2.07.

"Tidligere var det i høj grad kvinderne, der tog den modvillige mand med til psykologen. I dag kommer de sammen".....og senere i artiklen " Kvinderne får kamp til stregen. Mændene vil ikke længere være skaffedyr. De vil have nærhed og være tæt på børnene."

Det er dejligt at flere og flere tager kampen op og kæmper for kærligheden i stedet for at opgive ved første hindring.

Forelskelsen kommer af sig selv - kærligheden skal vokse frem igennem et fælles liv, hvor tid til sig selv, tid til hinanden og tid til familien er vigtige ingredienser.

Samtaler med en neutral person ( terapeut ) kan være med til at løse op for fastlåste systemer / kommunikation i hverdagen. Oftest kan få samtaler være en hjælp - hvis begge er indstillet på at arbejde på sagen og der søges hjælp inden tingene er blevet alt for fastlåst.