Hvorfor Psykoterapi ?

Grundlæggende fordi du ønsker at komme til at blomstre på ny. Starte på en frisk, lægge fortiden bag dig og se fremad mod nye tider.

Vi kender det nok alle sammen mere eller mindre:

I perioder hænger vi lidt med hovedet og har svært ved at finde overskud til at magte vores liv med alle de forpligtelser, det rummer, både med hensyn til familie, arbejde og andre relationer, vi indgår i.

Engang imellem bliver det bare for meget, og vi har brug for ekstra næring for igen at kunne rejse os og få overskud til de daglige opgaver.

Vi har brug for selvtillid og selvværd som giver tro på, at vi er gode nok som de mennesker, vi nu engang er.

Vi har brug for hjælp til igen at kunne blomstre og blive fyldt med glæde og liv, så vi kan blive harmoniske og i stand til at hvile i os selv.

Den hjælp kan jeg tilbyde i form at terapi, som vil hjælpe dig til at se dig selv, dit parforhold, din familie og dine kollegaer på godt og ondt, så du får et mere realistisk og harmonisk billede af dine ressourcer, begrænsninger og muligheder.

Symptomer på, at dit liv "hænger lidt med hovedet" og ikke minder om en nyudsprunget blomst kan f.eks. være :

* at du har problemer i forhold til din nærmeste familie, dine venner, kollegaer m.fl.

* at du føler, du ikke er god nok, og at du ikke slår til

* at du har svært ved at tage imod kærlighed og omsorg

* at du har oplevet sorg, krise, depression, stress eller er træt og uoplagt

* at du føler ensomhed

* at du drikker for meget alkohol eller spiser for meget eller for lidt

* at du har problemer i parforholdet og familielivet

Kort sagt : At du har ondt i livet.