HvHv

Hvordan Psykoterapi ?                               

Jeg har selvfølgelig tavshedspligt og jeg fører ikke journal.

Efter terapien skriver jeg enkelte notater, så jeg næste gang har styr på hvem du er og hvad vi snakkede om sidst. Dette for at yde dig den bedste hjælp.

I terapien lægger jeg stor vægt på tryghed, tillid og på dine behov. Derfor er den første samtale en introduktion ( og dermed billigere ), da vi skal lære hinanden at kende og finde ud af, om der kan skabes et rum med tillid og tryghed, så der er grobund for det videre arbejde. Ellers er dine penge og min tid spildt.

Ved par- / familieterapi har jeg ansvar for at begge / alle bliver hørt og jeg tager hånd om kommunikationen imellem jer.

Alle er lige vigtige.

Normalt interval mellem samtalerne er 14 dage, så der er god tid til at "fordøje" og arbejde med den enkelte samtale. Men ønsker du det, eller finder jeg det nødvendigt, kan samtalerne være med kortere interval.

En samtale vil typisk vare 1 time ( par- / familiesamtaler 1½ -2 timer ), men det kan trække ud, hvis jeg skønner, der er brug for det. Så skal du nå en bus eller lignende, må du sige det til mig.

Et af de redskaber som jeg kan gøre brug af i terapien, er tegneterapi. Det handler ikke om at lave en skøntegning, men at tegne oplevelser og følelser på et stykke papir, hvorefter det kan være nemmere at forholde sig til og arbejde med.

Notater og evt. tegninger bliver gemt så længe du kommer her og derefter bliver det destrueret.